www.games.blogsky.com

بازیBattleField:Secret Weapens of WWII یک سی دی میدان نبردفرصت انتخاب از میان شش نوع نیروی نظامی ویژه که به بازی افزوده شده است را به بازیکنان می دهد. این نیروهای عملیات ویژه عبارتند از Navy SEAL ،SAS ،Spetznas، نیروهای ویژه MEC، سربازان شورشی و تروریستها. هر کدام از این گروهها با پیشرفته ترین سلاح های مربوط به خودشان تجهیز شده اند. تمامی شصت و چهار بازیکن درگیر در نبرد می توانند هدایت هر کدام از ده وسیله نقلیه نظامی جدیدی را که به بازی افزوده شده است به عهده گیرند. علاوه بر این، ویژگی استقامت و پایداری در میان سربازان به آنها اجازه می دهد تا رده بندی خود را در میان سایرین به سرعت افزایش دهد. Battlefield 2 Special Forces، با استفاده از قدرت و کیفیت بازی Battlefield 2و با الهام از موضوعات خبری روز دنیا تلاش دارد تا نمایشی شبه حقیقی از نیروهای مرگبار و قدرتمند نظامی در دنیای مدرن ارائه دهد. در این بازی تنها استفاده درست از سلاح های ویژه، ادوات نظامی و ماشینهای جنگی است که به شما اجازه می دهد کنترل نقاط کلیدی نظامی را در دست خود بگیرید و در اجرای استراتژیهای جنگی خود به پیروزی دست یابید   25,000ریال

 

برای دیدن بانک بازیها روی نوشته کلیک کنید