بازی جنگ پنهان Soldner : Secret Warیک سی دی-399- یک بازی اکشن و غیر قابل پیش بینی جنگی که از هوا و زمین بر سر شما اتش سنگین توپخانه و هواپیما های دشمن شروع به باریدن می کند اگر حس تاکتیکی خوبی داشته باشید می توانید

به عنوان یک فرمانده شایسته افراد خودرا فرماندهی و بایک نقشه حساب شده دشمن را غافل گیر کنید این بازی از زمره بازی های خلاقانه است که طرف مقابل در برابر ان خود رامحک می زند شما قادر خواهید بود که با نظم دادن افراد خود به جند یا چندین گروه تقسیم کنید در موقعیت تعین استراتژی شما فرصت این کار را خواهید داشت که در فرصت های طلایی ضربه محلکی به دشمن وارد نمایید After a half century of military action, global superpowers are weary of their roles as "World Police." The consequences of their military actions spill over to economy, security. Eventually internal ethnical conflicts lead to the conclusion to tune down military campaigns. Due to that, more and more countries choose unconventional warfare by using secretive Special Forces units. Military success is no longer governed by major nations and armies of millions, but rather by small and highly specialized mercenary forces. In Soldner: Secret Wars, players take command of one such Special Forces unit

    30,000ریال

 

برای دیدن بانک بازیها روی نوشته کلیک کنید