بازی شمشیر خردTom Clancy's Rainbow Six 3: Athena Sword دوسی دی

این موتور با زبان برنامه نویسی C++ نوشته شده و تقریبا تمامی سیستم های عامل معروف و کنسول های را پشتیبانی میکند که از انها میتوان به Microsoft Windows, Linux, Mac OS and Mac OS X در کامپیوتر های خانگی و همچین برای پشتیبانی میتوان از کنسول های Dreamcast, Xbox, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3 و Wii نام برد


این موتور همیشه همگام با OpenGL و Directx های روز بوده و هماکنون نیز UE3 از Directx10 نیز پشتیبانی میکند.

Adventure Pinball: Forgotten Island — (2001) Digital Extremes

Brother Bear — (2003) KnowWonder Digital Mediaworks

Clive Barker's Undying — (2001) Dreamworks Interactive

Deus Ex — (2000) Ion Storm

Deus Ex: The Conspiracy — (2002) Ion Storm

Dr. Brain's Thinking Games: Action/Reaction — (1999) Knowledge Adventure

Harry Potter and the Chamber of Secrets — (2002) KnowWonder Digital Mediaworks

Harry Potter and the Philosopher's Stone (Harry Potter and the Sorcerer's StoneKnowWonder Digital Mediaworks in the U.S) — (2001)

Mobile Forces — (2002) Rage Software

Nerf Arena Blast — (1999) Visionary Media, Inc.

New Legends — (2002) Infinite Machine

Rune — (2000) Human Head Studios

Rune: Halls of Valhalla — (2001) Human Head Studios

Rune: Viking Warlord — (2001) Human Head Studios

Star Trek: Deep Space Nine: The Fallen — (2000) The Collective

Star Trek: The Next Generation: Klingon Honor Guard — (1998) MicroProse

Tactical Ops: Assault on Terror — (2002) Kamehan Studios

TNN Outdoors Pro Hunter — (1998) DreamForge Intertainment

Twin Caliber — (2003) Rage Software

Unreal — (1998) Epic Games

Unreal Mission Pack: Return to Na Pali — (1999) Legend Entertainment

Unreal Tournament — (1999) Epic Games

Unrealty — (2000) Perilith Industrielle

Virtual Reality Notre Dame: A Real Time Construction — (1999) Digitalo Studios

The Wheel of Time — (1999) Legend Entertainment

        35,000ریال

 

برای دیدن بانک بازیها کلیک کنید