X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

 

یورش سراسریconflictConflict: Global Terror سه سی دی 

 

شما در بازی عضو حزب نازی آلمانها هستیدکه پس ازجنگ جهانی دوم به آمریکای جنوبی فرار کرده اند این حزب در این منطقه ثروت فراوانی بدست آورده اند و برای خود یک قلمرو تروریستی ایجاد کرده اند و قصد بی ثبات کردن مناطق غربی جهان را دارندهمانند بازیهای این سبک ماموریت شما تحت کنترل گرفتن یکی از اعضاء گروه 4 نفره ی تیم وجنگیدن با دشمن است درباره ی اعضاء گروه میتوان گفت که این افراد هر کدام در کار خود خبره هستند در مقایسه با نسخه ی قبل بازی میتوان گفت که فقط جای شخصیت فولی با فردی با نام شرمن تعویض شده است هر دوی این افراد تک تیرانداز هستند

شما در بازی عضو حزب نازی آلمانها هستیدکه پس ازجنگ جهانی دوم به آمریکای جنوبی فرار کرده اند این حزب در این منطقه ثروت فراوانی بدست آورده اند و برای خود یک قلمرو تروریستی ایجاد کرده اند و قصد بی ثبات کردن مناطق غربی جهان را دارندهمانند بازیهای این سبک ماموریت شما تحت کنترل گرفتن یکی از اعضاء گروه 4 نفره ی تیم وجنگیدن با دشمن است درباره ی اعضاء گروه میتوان گفت که این افراد هر کدام در کار خود خبره هستند در مقایسه با نسخه ی قبل بازی میتوان گفت که فقط جای شخصیت فولی با فردی با نام شرمن تعویض شده است هر دوی این افراد تک تیرانداز هستند


در هر صورت کنترل کردن این افراد همانند سری های قبلی بسیار هیجان انگیزوجذاب خواهد بودشما در بازی میتوانید به اعضای گروهتان دستورات مختلفی بدهید دستوراتی مانند پشتیبانی از یکدیگر قرار گرفتن در جای جدید دنبال کردن شماو….پخش تیراندازی بازی نسبت به قبل تغییراتی کردهاست دیگر از نشانه گیری خودکار خبری نیست شاید در ابتدای کار تیراندازی کمی مشکل به نظر برسد ولی پس از مدتی متوجه خواهید شد که در این بخش به اندازه ی کافی ماهر شدهاید و توانایی تیراندازی بسیار دقیق را در خود خواهید دید اگر بخواهیم درباره ی نیروهای دشمن صحبت کنیم باید بگوییم که آنها هم نسبت به نسخه های قبلی پویا و فعالتر شده اند در جاهایی از بازی مشاهده میشود که نیروهای دشمن از یکدیگر پشتیبانی کرده یا در مواقع ضروری اقدام به عقب نشینی میکنند در حین مبارزه خواهید دید که نیروهای دشمن با هم در ارتباط هستند وبا یکدیگر صحبت میکننددرباره ی نوع بازی هم میتوان صحبت کرددر واقع بخش تاکتیکها در بازی گسترده تر شده اندومیتوان این پیشرفت را مدیون بافت و ساختار جدید بازی دانست به عنوان مثال شما دوربین حرارتی ودید شب را در اختیار دارید که در طول بازی به شما کمک فراوانی خواهند کرداگر در بازی از نارنجک دودزا استفاده کنید با استفاده از همین دوربینها میتوانید در زمانیکه دشمنان دید کافی ندارند آنها را از بین ببرند بخش جدید و جالب بازی نوع استفاده از نارنجکهاست نارنجک را در هر جای که بخواهید میتوانید پرتاپ کنید پس با این شرایط نارنجک در حین مبارزه بسیار مورد استفاده خواهد بودبخش بازی چند نفره در سری های پیشین مناسب به نظر نمی رسید ولی در بازی جدید این بخش جزو اولویتهاست موتور گرافیکی بازی بازنویسی شده محیطها از جزئیات بیشتری بهره میبرند کوله پشتی ها مجهزتر شده و همچنین وزن کوله پشتی در سرعت شما موثر است.از لحاظ دید دوربین بازی بسیار قوی و با امکانات بسیار خوب همچنین شما در این بازی می توانید از دو دیدگاه به بازی ادامه دهید. بازی نما از نکات بسیار زیبا در این بازی طراحی کاراکتر ها و محیط می باشد .در این بازی سعی شده که حدالمکان زاویه سطوح شکسته نباشد و این خود باعث افزایش گرافیک محیطی بازی شده است.موتور گرافیکی این بازی بسیار سبک می باشد همچنین در این بازی تمام زاویه نور و همچنین سایه افراد دقیقا طراحی شده است.

The fourth in SCI's Conflict war adventure shooter games, Conflict: Global Terror catapults the Conflict series into the 21st century, setting the action in a modern day context of counter-terrorism. The game uses a 100% rebuilt engine and boasting radically enhanced graphics and an improved ordering system.

A new force in global terrorism, 'March 33' is emerging. Descendents from the ODESSA Nazis and vehement in their task to bring about a new world order, they embark on a campaign of extreme violence and intimidation. Tasked with defeating March 33 is a rapid response-counter terrorist unit: Bradley, Jones, Connors and Foley – the heroes from the original Conflict: Desert Storm games are back! Having been betrayed by a mole within their own command unit they are ambushed and, covering their escape, Foley goes MIA… They must enlist the help of sniper Carrie Sherman to uncover March 33's plans and force the mole to show its true colors.

International cooperative online play An exciting variety of missions from infiltrating enemy bases to preventing terrorists from destabilizing the world Different paths to mission completion from stealthy insertion to all out combat action. Take the fight to real political hotspots around the world. Smarter soldiers, with greater combat and environment awareness. All-new physics engine with ultra-realistic rag-doll effects. Superior enemy AI. Terrorists now use cover points and attack and retreat tactics. Immediate control of any squad member at any time. Issue entire team or individual soldier orders via an intuitive and rapid control system. Greatly improved character behaviors including vaulting over objects and walls, climbing through windows, abseil from helicopters and utilizing zip-lines and ladders. New aim-assist system replaces automatic-aim control, bringing a deeper skill element to combat. Totally overhauled character appearances, with incredibly detailed uniforms and faces, and location-specific uniforms for squad and enemies.

The Eagle Pack is now available for purchase on Xbox LIVE. It includes five new maps bringing the game’s multiplayer experience to a whole new level, with more Deathmatch, Team Deathmatch and Conquest action. Players can fight their way up through the catacombs of the ‘Lost City’; take cover amongst the burnt-out wrecks in ‘Tank Yard’; administer ‘last rites’ to their opponents in ‘Sanctuary’; battle for control of the wooden walkways in the ‘Killing Zone’; and clear the decks from the crow’s nest with their sniper rifle in ‘Adrift’. All of the five maps are fully compatible with both the online multiplayer and offline split-screen multiplayer modes.

Try the single player and 2 player co-op demo of Conflict: Denied Ops!

Conflict: Denied Ops puts you in command of two hardened CIA paramilitary operatives in intense missions set across South America, Africa and Siberia. Experience ruthless real-world action. Go loud, go stealthy. Switch between your two-man squad under intense crossfire or join a buddy in the 2 player co-op campaign. Take cover as your surroundings are blown to pieces in massively destructible environments featuring Puncture Tech™.

Tasked with locating and ultimately defeating a new force in global terrorism, is a rapid response counter-terrorist unit made up of four Gulf War veterans: Bradley, Jones, Connors and Foley.

The original heroes of Conflict: Desert Storm are back, this time having undergone intense training in counter-terrorism and counter-insurgency techniques, all added to their wealth of extensive battlefield and special ops experience.

In ensuring the safety of the team Foley goes MIA and the team must enlist the help of sniper Carrie Sherman. As the missions become more deadly and the team start to uncover more of March 33's plans, it's clear they face the greatest challenge of thStunning graphics with incredibly detailed characters and environments.

Enemies with real intelligence - developed in conjunction with professional military advisors.

Acclaimed intuitive squad control with direct command over the 4 operatives.

All new physics engine with ultra-realistic rag-doll effects.

The most varied Conflict gameplay yet, taking the fight to real political hotspots around the world.

Now take the frontline online. For the first time Conflict is playable on the internet!

eir careers to date.

Stop us if you've heard this one before. Conflict: Global Terror is a tactical shooter that puts you in control of a four-man squad of commandos as they fight against terrorists in various locales across the globe. OK, there may be a lot of games like it on the market, but consumers can't seem to get enough of tactical shooting, so you can't fault publishers for making them. In fact, Global Terror is actually the fourth game in a long-running series of similar shooters from Pivotal Games. And like the previous games in the series, Global Terror offers some redeeming value as a shooter, but poor execution on certain aspects, such as the artificial intelligence, keeps the game from distinguishing itself.

The presentation values in the game are decent, but they're nothing to get overly excited about. The character models exhibit a fair amount of detail and animate decently. But you'll notice an excessive amount of fogging if you try to look into the distance, which limits the effectiveness of scoped weapons. At least the variety of settings you play through keeps the game looking somewhat interesting. Sound effects, on the other hand, are particularly limp. There's no oomph to any of the weapon effects; voices sound muffled all the time; and on occasion, the Xbox version of the game has the sound cut out entirely. The music in the game is also subpar--especially the menu music, which is about as cheesy as the soundtrack of a '70s-era B movie. There are some cutscenes to move the story along, but these aren't particularly noteworthy or enjoyable to watch.

Conflict: Global Terror has some of the ingredients to be a good shooter. A lengthy and varied campaign, intricate squad commands, and a squad control system that's easy to use are all part of the game's strengths. Unfortunately, weak AI and some frustrating aspects about the interface and game balancing keep it from being a real contender in a crowded genre. The game should still appeal to longtime fans of the series, or those who just can't get enough squad-based shooting.  

 

 

 

                                                        36,000ریال 

 

 

برای دیدن بانک بازیها کلیک کنید 

 

 

تصاویری از محیط بازی: 

 

Image 2  

 

 

Image 2  

 

 

Image 2  

 

 

Image 2  

 

Image 2