بازی پدر خواندهGodfather-پنج سی دی-680- درابتدا شما به عنوان یک دزد خرده پا زندگی خود را آغاز می کنید و پس از آن با پیشرفت در کارها به تدریج از یک جیب بر ساده به عنوان یکی از اعضای خانواده کرولئونه پذیرفته می شوید. خانواده ای که در این فیلم سردمدار یکی از بزرگترین شبکه های مافیایی در آمریکا هستند. اکنون فرصت آن را خواهید داشت تا با اجرای دستورات و به پایان بردن کامل ماموریت ها صاحب مقام و منصب و احترام بالایی در میان تبهکاران نیویورکی شوید. این بازی که از داستانی غیر خطی در سبک action-adventure بهره میبرد به شما فرصت میدهد تا با استفاده از انتخاب های بیشمار، مشکلات و درگیری های خانواده را حل کنید

  

 

شما میتوانید برای حل مشکلات به زور متوسل شوید و یا یک سیاست منطقی را پیش گیرید و یا حتی ترکیبی از دو روش را به کار برید. از کتک کاری و سرقت مسلحانه گرفته تا اتومبیلرانی و اخاذی از دیگران، هر قدمی که در این راه بر می دارید. یک مرحله به دنیای ترسناک و تاریک Godfather نزدیک تر می شوید، جایی که سیاست و ارعاب اصلی ترین سلاح شما برای رسیدن به اوج افتخار است. چیز دیگری که در این دنیا باعث احترام زیادی برای شما خواهد بود   

 

 

حس وفاداری نسبت به دیگر اعضای خانواده است. تصمیمات شما اثر کاملا مستقیمی در حوادث دنیای Godfather خواهد داشت، به گونه ای که انگار خود شما یک بار دیگر در حال نوشتن رمان پدرخوانده هستید. Gamers will create their own mob character in the game, putting themselves into the action while reliving classic moments from the fiction and experiencing original missions alongside memorable characters from the film. After a life of small-time jobs and petty thefts the player will be accepted into the Corleone family, America’s most famous criminal organization.  

 

 

 It will be up to the player to carry out orders, earn respect and make New York City their own. Featuring non-linear action-adventure game play, The Godfather will offer gamers countless choices for solving the family’s 

 

 

  

problems with brutal violence, skillful diplomacy, or a cunning mixture of both. From mob hits and bank heists to drive-bys and extortion, step deep inside the world of The Godfather where intimidation and negotiation are your tickets to the top. Players will use their powers of loyalty and fear to earn  

 

 

 respect through interactions with characters in the world. Decisions made by the player in the game will have lasting consequences, just as it was in the mob underworld featured in The Godfather fiction  

 

 

                                              40,000ریال 

 

 

برای دیدن بانک سی دی بازی شرکت ستایش کلیک کنید