SacredSacred نیروی مقدس دو سی دی-569- بر خلاف دیگر بازیهای سبک نقش آفرینی، "قدیس" دنیای بزرگی شامل شانزده سرزمین گوناگون را به همراه امکانات بسیار برای کشف و جستجو در اختیار شما قرار میدهد. این دنیا نه تنها به همراه جزئیات دقیق طراحی شده است بلکه ، تلاش شده در آن کلیه عناصر طبیعی و مصنوعی، همچون شهرها، روستاها، گذر شب و روز و حتی تغییرات آب و هوایی نیز در نظر گرفته شود. سرزمین های این بازی گستره متنوعی شامل زمینهای بیابانی، بیشه زارها، کوهستانها، سرزمینهای پوشیده از برف و حتی سیاه چالها را شامل میشود. قسمت اعظم این سرزمین آزادانه در اختیار شما قرار خواهد گرفت و برای گذر از آن به هیچگونه رمز گشایی نیاز نخواهید داشت

صحنه های از محیط بازی : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                          36,000ریال 

 

 

 

برای دیدن بازی های شرکت ستایش کلیک کنید