بازی رویایی 2 -Unreal IIدو سی دی

کاراکتر های جدید:Kaliso-Chairman prescott-Dizzy tai-Maria santiago.

داستانUnreal IIدو  دقیقا 6ماه بعد از نسخه اول رخ می دهد.
Unreal IIدو  با توجه به بهینه شدن موتور Unreal امکانات جدیدی همچون نور پردازی دقیق تر شخصیت ها و محیط،وجود چندین کاراکتر جدید در محیط به طور همزمان و فیزیک محیطی و بدنی بهتر وجود دارند.
برای بخش Multiplayer بازی نقشه Gridlock در حال بازسازی است.
به جز تغییرات خاص در مبارزات Face to Face ،سیستم کاور و ریلود اسلحه بازی همانند نسخه اول خواهد بود.
 
   30,000ریال