بازی طوفان صحرا Desert storm دو سی دی

یکی از اعضای گروه می‌تواند زمان را کند کند و دیگری دشمنان را به آتش بکشد.هر کدام از شخصیت‌های بازی کاربرد خاص و موثر خود را دارد و آزادی عملی که وجود چهار شخصیت مختلف با ویژگی‌های گوناگون به شما می‌دهد، به نوعی جنبه‌های دیگر آن را توجیه می‌کند. شخصیت‌هایی که کنترل آنها را در دست ندارید به وسیله هوش مصنوعی نسبتا مناسب بازی رفتار می‌کنند. علاوه بر این می‌توانید به اعضای گروه‌تان دستور دهید عقب بایستند یا حمله کنند.

 

در بازی Desert storm برای هر نقطه مثبت، یک نقطه منفی و متضاد هم وجود دارد که تعادل را در بازی برقرار می‌کند! هر کدام از عناصر بازی Desert storm با دیگری تداخل پیدا می‌کند. در نتیجه یک لحظه عاشق بازی می‌شوید و لحظه بعد از آن تنفر پیدا می‌کنید. در حال و هوای کلی بازی Desert storm کاملا محسوس است. سبک خاص بازی با شیوه بیان خود، شما را به دوره‌های گوناگونی مثل جنگ های مدر نیزه می‌برد و تمامی این دوره‌ها و مکان‌های پر از تاریکی و وحشت است. معماری بناها، برجسته و با صلابت است و گوشه‌های تاریک هر بنا یک حادثه شوم را نوید می‌دهد.

 

حالا شما میپرسین که نقش ما این وسط چیه؟ بهتون میگم که ما عضو ارشد یک گروه رزمنده و آموزش دیده آمریکایی (قاعدتا) هستیم که چهار عضو داره و هر عضو میتونه دو اسلحه با خودش حمل کنه و همچنین دو قدرت ماوراء طبیعی هم داره. به عنوان مثال bradli یک تک تیرانداز هست و این قابلیت رو داره که تک تیر اندازی و آتش بزنه حتی میتونه با قدرت ذهنیش مسیر گلوله هارو تغییر بده و چندین نفر رو همزمان از پا در بیاره.عضو بعدی گروه coronel نام داره که یکی از اعضای زره پوش شماست او اهل امریکاست و قدرت ماوراء اون یک روح سرگردانه که اونو همراهی میکنه دلگادو هم قابلیت آتش زدن اجسام رو داره.سومین عضو تیم Jones هست

 

 

You are the most elite Special Forces squad in the world. Deployed deep behind enemy lines during the 1991 Gulf War you must seek out and destroy enemy targets. Highly trained, you will need a combination of stealth, force and teamwork to survive and succeed in your mission.

You are challenged to take charge of the best known and most feared special operations forces in the world: the elite British SAS or the US Delta Force squads. What lies before you is the opportunity of a soldier's lifetime. Based around the events of the Gulf War, you're an exceptionally trained, well equipped and highly organised Special Forces unit. It is your mission to create havoc and confusion throughout the enemy's lines of communication and supply. You will seek, locate and destroy enemy targets and personnel. Take your equipment, take your training and use it well.

Conflict: Desert Storm places you in the midst of real war environments. Highly covert missions take you through hostile territories where only your expertise in stealth, tactics and firepower will ensure the success and safety of your men. Your missions are as unpredictable as they are dangerous; from defending to attacking, you'll need to be adept at all aspects of combat. Your assignments will take you from Al Khafji, where you'll need to defend the town and slow the advance of the Iraqi invasion, to deep desert on vital scud-hunting missions and right into to Baghdad itself, on highly secretive rescue and assassination operations.

FEATURES

·                          Lead your squad - Team Leader, Deadly Sniper, Heavy Weapons Specialist and Combat Engineer - against the might of the enemy.

·                          Call in air strikes, take control of vehicles and engage in the most fearsome combat you will ever face.

·                          Watch your squad's expertise improve as each mission is completed.

·                          Unprecedented AI governs enemy and squad behaviour.

·                          Stunning graphics and visual effects in urban, desert and indoor environments.

·                          Survive 15 challenging missions each with multiple-path solutions.

·                          Real-World physics and ballistic models accurately simulate the rigours of combat.

·                          Superb sound effects, explosions and actual Special Forces weaponry.

·                          Multi-player co-operative gaming.

·                          Online gaming capabilities (applicable to PC only).

·                          Up to 4 player co-operative gaming (applicable to Xbox and Nintendo Game

 

                                                                           30,000ریال  

 

                                                                                                                    برای دیدن بانک بازیها کلیک کنید